mapa strony   |   kontakt   |

Zakończone

G16/391/1/17 - Wybór wykonawcy na świadczenie usług żywnościowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

Zamawiający

Gimnazjum nr 16  im. Fryderyka Chopina w Lublinie

ul. Poturzyńska 2

20-853 Lublin

Telefon: 81/ 741-59-92

Adres poczty elektronicznej: szkola@g16-lublin.eu

Strona internetowa Zamawiającego: www.g16-lublin.eu

Nr sprawy: G16/391/1/17

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Zamówienie na usługi społeczne o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 138 g ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) tj. 750 000 tys. euro.

 

 

Wybór wykonawcy na świadczenie usług żywnościowych dla uczniów

Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

 

 

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu ukazało się:

  1. na stronie internetowej szkoły : www.g16-lublin.eu

 

 Załączniki - pełna dokumentacja

 Ogłoszenie o zamówieniu

 Odpowiedzi na pytania

Lublin, dnia 19.07.2017 r. 

Nr sprawy G16/391/2/17

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dot. wyboru wykonawcy na świadczenie usług żywnościowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, prowadzone jest w trybie Zamówienia na usługi społeczne zgodnie z procedurą ustaloną przez Zamawiającego, na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)

W związku z przygotowywaną modyfikacją odpowiedzi udzielonych pismem nr G16/391/1/17 z dnia 17.07.2017 r., Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać do dnia 25.07.2017 r., do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2017 r., o godz. 12.30

Odpowiedzi na pytania po modyfikacji

Ogłoszenie o zamówieniu po modyfikacji

Zbiorcze zestawienie ofert otwardych w dniu 25.07.2017

Informacja dotycząca kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć, na sfinansowanie zamówienia.

 

Dyrektor Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie
mgr Ewa Barszcz


Uwagi:

 Zawiadomienie o wyniku postępowania

Wyniki przetargu

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 25.07.2017, 15:14
Dokument oglądany razy: 678
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Piotr Smalira
Publikacja dnia: 25.07.2017, 15:14
Termin: 25.07.2017, 12:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl