mapa strony   |   kontakt   |

Strona BIP dla Szkoły Podstawowej nr 16 w Lublinie

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA W LUBLINIE

ADRES: ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin
TELEFON i FAX: (0-81) 443-85-30
ADRES WWW SZKOŁY: http://www.sp16-lublin.eu
ADRES WWW BIP SZKOŁY: http://www.bip.g16-lublin.eu
ADRES E-MAIL SZKOŁY: szkola@g16-lublin.eu
ADRES E-MAIL DLA BIP:
bip@g16-lublin.eu
ADRES E-MAIL ADMINISTRATORA: operator@g16-lublin.eu

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Piotr Smalira
Dokument z dnia: 22.06.2008
Dokument oglądany razy: 50 566
Opublikował: Piotr Smalira
Publikacja dnia: 25.01.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl